Zmluva č. ZoPFD č. 1/2020

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoPFD č. 1/2020    
Predmet : Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na rok 2020 a uznesenia OZ č. 64/2019 zo dňa 04.12.2019 poskytne príjemcovi finančnú dotáciu na rok 2020 /dospelí/ vo výške 16.000,- € (slovom „šestnásťtisíc“ eur), finančnú dotáciu /mládež/ vo výške 10.000,- € (slovom „desaťtisíc“ eur) a finančnú dotáciu na volejbalovú činnosť FK vo výške 500,- € (päťsto eur). 
Partner: FK Družstevník Plavnica
IČO:
Adresa: Plavnica 493, 065 45 Plavnica
Dátum zverejnenia: 24.1.2020 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 26 500,00 EUR 
  zopfd-c-1-2020.pdf, Veľkosť: 277.51 kB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies