Zmluva č. ZoPFD č. 3/2020

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoPFD č. 3/2020    
Predmet : 1. Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na rok 2020 a uznesenia OZ č. 64/2019 zo dňa 04.12.2019 poskytne príjemcovi finančnú dotáciu na rok 2020 vo výške 500,- € (slovom „päťsto“ eur).

2. Dotácia bude použitá na všeobecne prospešné služby pre Charitatívnu službu v rodinách, Nám. Gen. Štefánika 6, Stará Ľubovňa.

3. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma.
 
Partner: Spišská katolícka charita
IČO: 35 514 221
Adresa: Slovenská 1765/30, 052 01 Spišská Nová Ves
Dátum zverejnenia: 12.3.2020 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 500,00 EUR 
  zmluva-o-poskytnuti-financnej-dotacie-z-rozpoctu-obce-spisska-katolicka-charita.pdf, Veľkosť: 272.86 kB
Previazané dokumenty: