Zmluva č. ZoPFD č. 4/2020

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoPFD č. 4/2020    
Predmet : 1. Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na rok 2020 a uznesenia OZ č. 64/2019 zo dňa 04.12.2019 poskytne príjemcovi finančnú dotáciu na rok 2020 vo výške 600,- € (slovom „šesťsto“ eur).

2. Dotácia bude použitá na všeobecne prospešné služby pre Dom sv. Anny v Starej Ľubovni.

3. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma.

 
Partner: Gréckokatolícka charita Prešov
IČO: 35 514 388
Adresa: Hlavná 2, , 080 01 Prešov
Dátum zverejnenia: 25.2.2020 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 600,00 EUR 
  zmluva-c-4-2020-o-poskytnuti-financnej-dotacie-z-rozpoctu-obce.pdf, Veľkosť: 274.63 kB
Previazané dokumenty: