Zmluva č. ZoD č. 3/2019

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoD č. 3/2019    
Predmet : Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác - zhotovenie stavebného diela: "Rekonštrukcia MK Plavnica" v zmysle ponuky do verejného obstarávania. Predmetom projektu je rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Plavnica v nasledovnom rozsahu: SO 01 Prístupová cesta a parkovisko k OcÚ, SO 02 Prístupová cesta a parkovisko k budove obchodu a služieb.  
Partner: EUROVIA SK, a. s.
IČO: 31651518
Adresa: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Dátum zverejnenia: 2.9.2019 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 45 539,71 EUR 
  zmluva-eurovia-2019.pdf, Veľkosť: 4.56 MB
Previazané dokumenty: