Zmluva č. ZoNB č. 34/2019

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoNB č. 34/2019 
Predmet : Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v Plavnici, bloku B, súpisné číslo 504, nachádzajúceho sa na pozemku parc. KN 406/24, v obci a k. ú Plavnica (ďalej len „obytný dom“). Predmetný obytný dom pozostáva zo 16 samostatných bytov, vrátane bytu, ktorý je predmetom nájmu v zmysle tejto zmluvy. 
Partner: Mária Štupáková
IČO:
Adresa: Plavnica 504, 065 45 Plavnica
Dátum zverejnenia: 4.9.2019 
Dátum účinnosti: 5.9.2019 
Deň podpisu:  
Platnosť od:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 169,26 EUR 
  zmluva-o-najme-bytu-9-2019-stupakova-maria.pdf, Veľkosť: 448.13 kB
Previazané dokumenty: