Zmluva č. ZoNB č. 32/2019

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoNB č. 32/2019 
Predmet : Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v Plavnici, bloku C, súpisné číslo 505, nachádzajúceho sa na pozemku parc. KN 406/25, v obci a k. ú Plavnica (ďalej len „obytný dom“) vedenej na LV č. 1. Predmetný obytný dom pozostáva zo 16 samostatných bytov, vrátane bytu číslo, ktorý je predmetom nájmu v zmysle tejto zmluvy.  
Partner: Jozef Nemec
IČO:
Adresa: Plavnica 505, 065 45 Plavnica
Dátum zverejnenia: 26.8.2019 
Dátum účinnosti: 27.8.2019 
Deň podpisu:  
Platnosť od:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 169,88 EUR 
  zmluva-o-najme-bytu-nemec-jozef.pdf, Veľkosť: 448.22 kB
Previazané dokumenty: