Dodatok č. DZ221401203820101

Typ: Dodávateľská
Číslo: DZ221401203820101    
Predmet : Zmena výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a doplnenie prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP - Rozpočet projektu  
Partner: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, B
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 26.9.2011 
Dátum uzavretia zmluvy: 7.9.2011 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 588 542,76 EUR 
  dodatok_c_dz221401203820101.pdf, Veľkosť: 1.54 MB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku.