Zmluva č. Z2214012038201

Typ: Dodávateľská
Číslo: Z2214012038201    
Predmet : Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku.  
Partner: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 17.6.2010 
Dátum uzavretia zmluvy: 17.6.2010 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 588 663,56 EUR 
Previazané dokumenty:

Dodatok: Zmena výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a doplnenie prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP - Rozpočet projektu

Dodatok: Dodatok č. 2 DZ221401203820102 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2214012038201

Nastavenia cookies