Zmluva č. ZoPFD č. 1/2019

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoPFD č. 1/2019    
Predmet : Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na rok 2019 a uznesenia OZ č. 19/2018 zo dňa 05. 12. 2018 poskytne príjemcovi finančnú dotáciu na rok 2019 /dospelí/ vo výške 16.000,- € (slovom "šestnásťtisíc"eur), finančnú dotáciu /mládež/ vo výške 10.000,-€ (slovom "desaťtisíc eur) a finančnú dotáciu pre volejbalovú činnosť FK vo výške 500,-€ (slovom päťsto eur). Dotácia bude použitá na náklady spojené s realizáciou projektu "Šport pre všetkých a podpora mládeže 2019".Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma.
 
Partner: FK Družstevník Plavnica
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 15.1.2019 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 26 500,00 EUR 
  zmluva-o-poskytnuti-financnej-dotacie-fk-druzstevnik-plavnica.pdf, Veľkosť: 277.45 kB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies