Zmluva č. ZoPFD č. 2/2019

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoPFD č. 2/2019    
Predmet : Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na rok 2019 a uznesenia OZ č. 20/2018 zo dňa 05. 12. 2018 poskytne príjemcovi finančnú dotáciu na rok 2019 vo výške 2 300,- € (slovom "dvetisíctristo" eur). Dotácia bude použitá na náklady spojené s realizáciou činností na verejnoprospešný účel špecifikovaných v Žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce zo dňa 15. 10. 2018. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma.  
Partner: Základná organizácia JDS Plavnica
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 18.1.2019 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 2 300,00 EUR 
  zmluva-o-poskytnuti-financnej-dotacie-jds.pdf, Veľkosť: 143.64 kB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies