Zmluva č. 94/2018

Typ: Dodávateľská
Číslo: 94/2018 
Predmet : Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z programu poskytovateľa s názvom Podpora rozvoja športu na rok 2018 so zameraním na výstavbu detských ihrísk, zameraných predovšetkým na deti a mládež v sume 8700,- eur, ktorú sa prijímateľ zaväzuje použiť na realizáciu podporeného projektu číslo 8994, a to v rozsahu a za podmienok vymedzených v tejto zmluve. 
Partner: Úrad vlády Slovenskej republiky
IČO: 00151513
Adresa: Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1
Dátum zverejnenia: 7.12.2018 
Dátum účinnosti: 8.12.2018 
Deň podpisu:  
Platnosť od:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 8 700,00 EUR 
  zmluva-o-poskytnuti-dotacie-na-podporu-rozvoja-sportu-na-rok-2018-urad-vlady-sr.pdf, Veľkosť: 4.95 MB
Previazané dokumenty: