Zmluva č. ,

Typ: Dodávateľská
Číslo: ,    
Predmet : Predmetom zmluvy je audit individuálnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2017 podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve") a vykonaný v súlade so zákonom č. 423/2015 Z. z. o účtovníctve neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len "zákon o štatutárnom audite"). 
Partner: Boržík & partners, s. r. o.
IČO: 44948867
Adresa: Gallayova 11, 841 02 Bratislava
Dátum zverejnenia: 10.10.2018 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 620,00 EUR 
  zmluva-c-146-2017-o-poskytnuti-sluzieb.pdf, Veľkosť: 2.88 MB
Previazané dokumenty: