Dodatok č. 3

Typ: Dodávateľská
Číslo: 3    
Predmet : Združená dodávka elektriny č. 5100307647C/2016
Adresa odberného miesta - Plavnica 505
 
Partner: Východoslovenská distribučná, a. s.
IČO:
Adresa: Mlynská 31, 042 91 Košice
Dátum zverejnenia: 7.10.2016 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  priloha-c-3-vse.pdf, Veľkosť: 371.96 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) - zdravotné stredisko