Zmluva č. 1611500

Typ: Dodávateľská
Číslo: 1611500    
Predmet : Táto zmluva upravuje vysporiadanie práva výkonných zmellcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov na primeranú odmenu podľa § 99, 110 a §119 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení. Táto zmluva sa vzťahuje na výkony výkonných umelcov zaznamenaných na zvukových a audiovizuálnych záznamov zastupovaných SLOVGRAM-om a občianskym združením Ochranné združenie interpretov Slovenska (OZIS), ktoré ako organizácia kolektívnej správy pôsobí na základe oprávnenia Ministerstva kultúry SR č. 4/1998 a č. 4/2004, reg. č. MV SR: VVS/1-900/90-5827, so sídlom Tomášikova 5/A, 821 01 Bratislava II.  
Partner: SLOVGRAM
IČO: 17310598
Adresa: Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava
Dátum zverejnenia: 5.4.2016 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  slovgram-zmluva.pdf, Veľkosť: 1.08 MB
Previazané dokumenty: