Zmluva č. 244902-2015

Typ: Dodávateľská
Číslo: 244902-2015    
Predmet : Záručná banka sa zaväzuje poskytnúť klientovi peňažné prostriedky ako úver v sume 276 205 EUR pri úrokovej sadzbe špecifikovanej v bode 6.1 tejto úverovej zmluvy a klient sa zaväzuje, že úver použije dohodnutým spôsobom na dohodnutý účel, poskytnuté peňažné prostriedky spolu s príslušenstvom vráti a splní ďalšie záväzky uvedené v tejto úverovej zmluve.  
Partner: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
IČO: 00682420
Adresa: Štefánikova 27, 81499 Bratislava
Dátum zverejnenia: 15.12.2015 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 276 205,00 EUR 
  uverov_zmluva_244902_2015_szrb.pdf, Veľkosť: 784.56 kB
Previazané dokumenty: