Zmluva č. ZoNNP 12/1/2022

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoNNP 12/1/2022    
Predmet : Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu: nebytové priestory v budove súp. č. 74, v ktorých je t. č. umiestnená ambulancia praktického lekára pre dospelých vrátane pomernej časti spoločných priestorov v celkovej výmere 85,60 m².
 
Partner: Immimed s.r.o., MUDr. Martina Imrichová
IČO: 50 464 931
Adresa: Chmeľnica 162, 064 01
Dátum zverejnenia: 31.12.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 27.12.2022 
Dátum účinnosti: 1.1.2023 
Platnosť do: 31.12.2025 
  immimed-2023.pdf, Veľkosť: 542.01 kB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies