Zmluva č. ZoNB 27052022

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoNB 27052022    
Predmet : Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 6, III. NP byt ľavý v obytnom dome č. 503, vo vchode A, vrátane užívania spoločných častí a spoločných zariadení domu a príslušenstva bytu.  
Partner: Anna Bukovinová
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 10.6.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 27.5.2022 
Dátum účinnosti: 1.6.2022 
Platnosť do: 31.5.2025 
Cena s DPH: 160,88 EUR 
  zmluva-o-najme-bytu-anna-bukovinova_0.pdf, Veľkosť: 212.48 kB
Previazané dokumenty: