Zmluva č. D. č. 1

Typ: Dodávateľská
Číslo: D. č. 1     
Predmet : Dodatok č. 1 k zmluve o vytvorení spoločného školského úradu.
Dopĺňa sa posledná veta v článku I.:
Článok I
Predmet zmluvy

Školský úrad v Plavnici bol potvrdený Okresným úradom v Prešove, Odborom školstva, vydaním rozhodnutia č. OU-PO-OS1-2017044948-3 zo dňa 23. 11. 2017 pre obce Plavnica, Lomnička a Šarišské Jastrabie.
 
Partner: Obec Lomnička, Obec Šarišské Jastrabie
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 7.1.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 27.12.2021 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  dodatok-c-1-spolocny-skolsky-urad.pdf, Veľkosť: 849.35 kB
Previazané dokumenty: