Zmluva č. ZoNB 17122021

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoNB 17122021    
Predmet : Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového obytného domu v Plavnici, bloku A, súpisné číslo 503, nachádzajúceho sa na pozemku parc. KN 406/19, v obci a k. ú Plavnica (ďalej len "obytný dom"). Predmetný obytný dom pozostáva zo 16 samostatných bytov, vrátane bytu číslo 7 nachádzajúceho sa vo vchode A na 4. nadzemnom podlaží, ktorý je predmetom nájmu v zmysle tejto zmluvy .  
Partner: Štefan Rindoš, Mária Rindošová
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 4.1.2022 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 169,51 EUR 
  zmluva-o-najme-bytu-12-2021-stefan-rindos-maria-rindosova.pdf, Veľkosť: 209.15 kB
Previazané dokumenty: