Zmluva č. Nájomná zmluva

Typ: Dodávateľská
Číslo: Nájomná zmluva     
Predmet : Predmetom zmluvy je odplatný prenájom predmetu nájmu, za podmienok definovaných touto Zmluvou a zákonom č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí.  
Partner: Jaroslav Kontra
IČO:
Adresa: Plavnica 140, 06545 Plavnica
Dátum zverejnenia: 20.12.2021 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 30,00 EUR 
  najomna-zmluva-pr.pdf, Veľkosť: 120.94 kB
  kontra-gp.pdf, Veľkosť: 104.26 kB
Previazané dokumenty: