Dodatok č. D č. 2 k ZopNB

Typ: Dodávateľská
Číslo: D č. 2 k ZopNB    
Predmet : Na základe Uznesenia obecného zastupiteľstva v Plavnici č. 54/2021 zo dňa 01. 12. 2021 sa nájomca zaväzuje uhradiť prenajímateľovi za nájom nebytových priestorov pre roky 2021 a 2022 nájomné vo výške 1 €/rok.  
Partner: PALONCA s.r.o.
IČO: 36451312
Adresa: Plavnica 121, 065 45 Plavnica
Dátum zverejnenia: 10.12.2021 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 1,00 EUR 
  dodatok-c-2_0.pdf, Veľkosť: 222.76 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Prenajímateľ – vlastník objektu obecného úradu a budovy materskej školy Plavnica dáva do nájmu nebytové priestory – podkrovie budovy materskej školy, kde je umiestnená hlavná stanica a nebytové priestory, kde je umiestnená kancelária spoločnosti KABELOVKA, spol. s r. o. Plavnica v celkovej výmere 50 m².