Zmluva č. ZoNB zo dňa 28.10.21

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoNB zo dňa 28.10.21    
Predmet : Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového obytného domu v Plavnici, bloku B, súpisné číslo 504, nachádzajúceho sa na pozemku parc. KN 406/24, v obci a k. ú Plavnica (ďalej len "obytný dom"). Predmetný obytný dom pozostáva zo 16 samostatných bytov, vrátane bytu číslo 2 nachádzajúceho sa vo vchode A na 1. nadzemnom podlaží, ktorý je predmetom nájmu v zmysle tejto zmluvy .  
Partner: Erika Majtnerová
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 10.11.2021 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 115,59 EUR 
  zmluva-o-najme-bytu-10-2021-erika-majtnerova.pdf, Veľkosť: 202.44 kB
Previazané dokumenty: