Zmluva č. D č.2/38/010/9

Typ: Dodávateľská
Číslo: D č.2/38/010/9     
Predmet : Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody, a to prostredníctvom osôb podľa § 1 ods. 2 zákona o pomoci v hmotnej núdzi nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi podľa podmienok zákona o pomoci v hmotnej núdzi (ďalej len "občania" ), ktorých účasť za týmto účelom zabezpečí úrad.  
Partner: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
IČO: 30794536
Adresa: Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa
Dátum zverejnenia: 3.11.2021 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  dohoda-c-21-38-010-9.pdf, Veľkosť: 1.74 MB
Previazané dokumenty: