Správa o činnosti ZO DHZ v Plavnici za rok 2007

Správa o činnosti ZO DHZ v Plavnici  za rok 2007

27. 12. 2007

 

Vážení priatelia hasiči, milí hostia!

 

       Je deň po vianočných sviatkoch, 27. december, koniec roka 2007 a my sa tu stretávame ako je už pravidlom, aby sme bilancovali rok 2007 a vytýčili si úlohy na prichádzajúci rok 2008.

 

       Minulý rok došlo k značnému pohybu v našej členskej základni. Pár hodín po našej VČS ešte v roku 2006 nás opustili dvaja naši členovia a to 28. 12 Fero Hamborský  30. 12. Karol Paralič. Dôstojne sme sa s nimi rozlúčili v rovnošatách. K nim pribudli v roku 2007 ešte dvaja starší čestní členovia a to Jozef Sekelský a Štefan Vančo. Je potešiteľné,

že stav členskej základne k dnešnému dňu je 60 členov, mužov, to je o osem viac ako pred rokom. Verím, že títo naši noví mladí členovia budú pre našu organizáciu prínosom.

 

      Pri hodnotení aktivity DHZ v okrese za rok 2006 sme zopakovali víťazstvo z roku 2005 v okrsku č. 4 a teda patríme medzi popredné organizácie v okrese.

      Na vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok je naša obec rozdelená

do 5-tich častí, v ktorých sa prehliadky vykonávajú minimálne raz za 5 rokov. V roku 2007 boli prehliadky vykonané od čísla 201 po 300 a hlásenie o prevencii bolo zaslané na okresný výbor DPO.

 

      Pri príležitosti sviatku nášho patróna sv. Floriána sme sa zúčastnili sv. omše individuálne. Vzhľadom na pracovné povinnosti našich členov je spoločné organizovanie tejto akcie náročné, keďže väčšina našich členov pracuje v rôznych odvetviach aj mimo okres.

      Súťaž požiarnych družstiev bola po rokoch znovu organizovaná celookresne. Keďže sa nám nepodarilo zostaviť ani jedno požiarne družstvo, na súťaži nás reprezentovali

iba rozhodcovia. V budúcnosti je potrebné vyvinúť viac úsilia a zostaviť družstvo dorastencov alebo mužov a tak pokračovať v dobrej tradícii požiarnych športových úspechov našej obce.

 

Bude to možné, pretože práca s deťmi – mladými požiarnikmi, je na vysokej úrovni, len bude treba viac spolupracovať s chlapcami aj po skončení základnej školskej dochádzky.

 

      Mladí požiarnici s ich vedúcim cvičiteľom Rudom Krajgerom na okresnej súťaži mladých požiarnikov dosiahli pekné siedme miesto. 08. 11. 2007 sme organizovali halovú súťaž mladých požiarnikov a tam sa prejavila kvalita práce s deťmi a získali sme prvé, piate a dvanáste miesto. Boli sme pozvaní na halovú súťaž mladých požiarnikov do Bardejova,

kde sme obsadili druhé a tretie miesto.

Tu sa treba poďakovať za trénovanie žiakov p. Rudovi Krajgerovi, v ústrety nám vyšiel riaditeľ školy p. Bobuľský. Veľmi dobrá spolupráca je s obecným úradom, jeho starostom

p. Grichom. Nápomocní je aj predseda roľníckeho družstva p. Hnat a veľkú pomoc pri príprave dnešnej VČS nám poskytol p. Martin Žoldák, za čo sa mu chcem zvlášť poďakovať.

 

      V budúcnosti nám treba pokračovať v úprave požiarnej zbrojnice, v obnove požiarnej techniky v spolupráci s obecným úradom.

 

      Z ďalších vykonaných akcií a tie nás čakajú aj v roku 2008:

-         organizácia Krížovej cesty na Veľký piatok

-         stráž pri Božom hrobe a procesia Vzkriesenia

-         sviatok Božieho tela – sprievod v rovnošatách

-         pomoc pri príprave primícií a ich organizácii.

 

      V roku 2007 sme dosiahli dobré výsledky. Naša práca ukázala na problémy aj čo je nám treba ďalej vylepšovať.

 

      Na záver sa vám všetkých  chcem poďakovať za prácu v našej dobrovoľnej hasičskej organizácii a do nového roku 2008 popriať pevné zdravie a veľa pracovných i osobných úspechov.

 

 

 

Ing. Štefan Kyšela

        predseda DHZ Plavnica

 

 

Nastavenia cookies