Regenerácia obce Plavnica

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 85% a štátnym rozpočtom vo výške 10% v rámci Regionálneho operačného programu 2007 – 2013, opatrenia 4.1a Regenerácie sídiel – samostatne dopytovo orientované projekty.

 

Názov projektu:

Regenerácia obce Plavnica

 

Realizátor projektu:

Obec Plavnica

 

Začiatok realizácie projektu: 02/2011

Ukončenie realizácie projektu: 05/2012

 

„Investícia do Vašej budúcnosti“

 

Riadiaci orgán pre ROP: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

www.ropka.sk