Geodat Real s.r.o.

201310011204500.Geodat 80x80_01_PP (1)

Geodetické práce a práce spojené s majetkovo - právnym vysporiadaním investičných projektov
Komplexná dodávka geodetických prác pre výstavbu od projektových podkladov a výkonu funkcie zodpovedného geodeta, cez práce počas výstavby, až po kolaudáciu stavebných objektov.

Adresa: Vansovej 1788/53 ,prevádzka : 17.novembra 14 , 06401 Stará Ľubovňa

IČO:
46644563
Kontakt:
Milan Heretik - konateľ spoločnosti 
geodat@geodat.sk 
Web:
http://www.geodat.sk 
Telefón:
0524321481 
Mobil:
00421903611872