Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ:  Obec Plavnica

Adresa:                   Plavnica 121 Plavnica 06545

IČO:                         00330124


V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) je prevádzkovateľ povinný sprístupniť dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle určité informácie.

 

https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00330124