Komisie

 Obecná rada

 

MUDr. Jaroslav Fedorko – člen

Mgr. Pavol Chmeliar – člen

Martin Žoldák – člen

 

Komisia finančná, na ochranu verejného záujmu a školstva

 

Predseda:    Mgr. Pavol Chmeliar

Členovia:    Ján Solecký

                   MUDr. Jaroslav Fedorko

                   Ján Fröhlich

 

 

Komisia stavebná, životného prostredia

 

Predseda:    Martin Žoldák

Členovia:    Jozef Diňa

                   Peter Vančo

                   Ondrej Dulin

                   Milan Pristač

                   Peter Varga

                   Ing. Pavol Jozefík

 

Komisia pre kultúru a šport a na ochranu verejného poriadku

 

Predseda:    Ján Solecký

Členovia:    PhDr. Ľubomír Štupák

                   Ing. Lukáš Faber

                   Ján Fröhlich  

                   Mgr. Ján Pivovarník

                   Peter Varga