Komisie

 

Komisia finančná, na ochranu verejného záujmu a školstva

Predseda:   Mgr. Pavol Chmeliar

Členovia:    Ján Solecký

                   MUDr. Jaroslav Fedorko

                   

Komisia stavebná, životného prostredia

Predseda:   Martin Žoldák

Členovia:    Jozef Diňa

                   Peter Vančo

                   Ondrej Dulin

                   Milan Pristač

                   Peter Varga

                   Ing. Pavol Jozefík

 

Komisia pre kultúru a šport a na ochranu verejného poriadku

Predseda:   Ján Solecký

Členovia:    PhDr. Ľubomír Štupák

                   Ing. Lukáš Faber

                   Mgr. Lukáš Maček

                   Mgr. Ján Pivovarník

                   Peter Varga  

Publikované: 28.11.2007 | Aktualizácia: 10.1.2020