Komisie

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda: Mgr. Lukáš Maček

Členovia: Mgr. Ján Pivovarník

                 Ing. Lukáš Faber

                 Jozef Ševčik

 

Komisia finančná a školstva

Predseda: Mgr. Pavol Chmeliar

Členovia: PhDr. Ľubomír Štupák

                 Mgr. Lukáš Maček

         

Komisia stavebná, životného prostredia a na ochranu verejného poriadku

Predseda:  Peter Vančo

Členovia:  Jozef Diňa

Mgr. Ján Pivovarník

JUDr. František Kyšeľa

Milan Pristač

Peter Varga

 

Komisia pre kultúru a šport

Predseda:  Jozef Ševčik

Členovia:  Ing. Lukáš Faber

Mgr. Lukáš Maček

Peter Varga

Vincent Kyšeľa

 

Publikované: 28.11.2007 | Aktualizácia: 24.11.2022
Nastavenia cookies