Zverejnenie emailovej adresy pre zasielanie žiadostí o hlasovací lístok - Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Na elektronickú adresu starosta@plavnica.sk zasielajte:

  • žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu ( v listinnej forme alebo elektronickej tak, aby žiadosť o vydanie bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb - II. kolo volieb najneskôr 11.3.2019).  O hlasovací lístok pre II. kolo volieb je možné požiadať už iba osobne na Obecnom úrade v čase úradných hodín najneskôr však jeden deň pred konaním II. kola volieb teda do 29. 03. 2019.

 

 

K stiahnutiu