Zverejnenie emailovej adresy pre voľby prezidenta Slovenskej republiky

Na elektronickú adresu starosta@plavnica.sk zasielajte:

  • oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie (do 11. 02. 2019),
  • žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu ( v listinnej forme alebo elektronickej tak, aby žiadosť o vydanie bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb - I. kolo volieb do 25.02.2019, II. kolo volieb najneskôr 11.3.2019). 

K stiahnutiu