Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámení o delegovaní členov do OkVK pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

Oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 zasielajte na e-mailovú adresu: starosta@plavnica.sk do 01. apríla 2019.