Zrušenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni ruší čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa od 16. 05. 2018 od 8,00 hodiny. 

K stiahnutiu