Zrušenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zbor v Starej Ľubovni ruší čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 02.07.2018 od 8:00 hod.

K stiahnutiu