Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete

K stiahnutiu