Zber elektroodpadu

Spoločnosť H+EKO uskutoční v našej obci 16. apríla v utorok od 9-tej hodiny zber veľkých aj malých nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré netreba nikde nosiť. Elektrospotrebiče nechajte na Vašom pozemku za bránou. Bránu označte kúskom farebnej látky alebo nahláste svoju adresu na obecnom úrade.

 
Pracovníci spoločnosti H+EKO sú ochotní pomôcť pri vynesení veľkých spotrebičov z Vašich domov, ďalej upozorňujeme, že pracovníci spoločnosti H+EKO majú na svojom oblečení ako aj na vozidle logo spoločosti a nápis Zber a spracovanie elektroodpadu.