Zápis do 1. ročníka

 4.2. 2015 prebehol v škole zápis do 1. ročníka ZŠ. Fotografie nájdete na: zsplavnica.edupage.org/photos/