Zámer na prenájom obecného pozemku - predajný stánok so zmrzlinou

Obec Plavnica zverejňuje zámer na prenájom obecného pozemku na účel predajného stánku so zmrlinou.

K stiahnutiu