Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky

K stiahnutiu

Publikované: 23.8.2022 | Aktualizácia: 23.8.2022 | Zobrazené: 77