Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie jednorazovej sociálnej pomoci

Oprávnenými žiadateľmi sú: všetci občania s trvalým pobytom v obci Plavnica k 01. 10. 2022, ktorých starobný dôchodok vrátane vdovského dôchodku a dôchodku zo zahraničia neprekračuje čiastku 370 € a občania poberajúci invalidný dôchodok. Termín podania žiadosti je najneskôr do 15. 12. 2022.

K stiahnutiu

Publikované: 29.11.2022 | Aktualizácia: 15.12.2022 | Zobrazené: 673
Nastavenia cookies