Výjazdové očkovanie v obci Plavnica – informácie

 

Obec Plavnica bola oslovená koordinátorom výjazdového očkovania v mene očkovacieho centra Polikliniky Sabinov n.o.

Občanom našej obce ponúkajú výjazdové očkovanie proti COVID-19, ktoré ako Poliklinika Sabinov n.o. vedia zastrešiť priamo v obci Plavnica. Očkovanie je určené pre všetkých občanov od 16 rokov s neobmedzenou hornou vekovou hranicou a tiež pre imobilných, ku ktorým je nutné ísť domov. OČKUJE SA výhradne vakcínou od spoločnosti Pfizer/BioNTech.

 

Výjazdové očkovanie je pre obec, ako aj pre občanov obce bezplatné.

*NEPLNOLETÍ: Ak bude mať niekto z očkovaných pod 18 rokov (16+), tak je potrebné, aby bol v doprovode zákonného zástupcu. Ten za neho musí aj podpísať informovaný súhlas.

 

Kto má o očkovanie záujem, môže sa prihlásiť na sekretariáte obecného úradu v Plavnici do utorka, 20. 07. 2021 do 14:00 hodiny, tel. kontakt: 0917 366 145 alebo 052 42 83 881.

Je potrebné nahlásiť povinné údaje: meno a priezvisko, rodné číslo, bydlisko, telefonický kontakt, poisťovňu, nepovinným údajom je e-mail.


Následne bude Obci Plavnica po 20. 07. 2021 oznámený presný dátum a čas, kedy prebehne očkovanie v našej obci v prípade, že oň bude dostatočný záujem. Tieto informácie nám bude vedieť očkovacie centrum poskytnúť až po finálnych počtoch a záujmu v našej obci, ale aj záujmu v ostatných obciach v našom okolí.

V prípade dostatočného záujmu o očkovanie, bude očkovanie prebiehať v telocvični základnej školy v Plavnici. 


Pred očkovaním bude potrebné vypísať dotazník a informovaný súhlas (vzory sú v prílohe).

Na základe zoznamu prihlásených občanov, ktorý pripraví Obec Plavnica, a informovaných súhlasov potom očkovacie centrum občanom vystaví dvojjazyčný certifikát o očkovaní.

 


K stiahnutiu

Publikované: 17.7.2021 | Aktualizácia: 29.7.2021 | Zobrazené: 358