Vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa od  03.08.2018  od 10:00 hodiny  do odvolania.

K stiahnutiu