Výberové konanie

Obec Plavnica, zastúpená starostom obce "Vyhlasuje výberové konanie" na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Plavnica.

K stiahnutiu