Ponuka pracovného miesta - špeciálny pedagóg

Základná škola s materskou školou, Plavnica 244 prijme do pracovného pomeru na 100% úväzok špeciálneho pedagóga s predpokladaným nástupom 01. 01. 2018.

Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov (min. 5 rokov odbornej praxe), bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita. Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a dokladmi o vzdelaní zasielajte do 11. 12. 2017 na adresu: zsplavnica@gmail.com

Vyhradzujeme si právo zaoberať sa iba žiadosťami uchádzačov o zamestnanie, ktorí spĺňajú na uvedenú pracovnú pozíciu kvalifikačné predpoklady.

Voľné pracovné miesto sa obsadzuje na dobu určitú počas realizácie projektu "Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ s MŠ Plavnica" maximálne na dobu 36 mesiacov.

Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.