Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - VÝSLEDKY

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov:     1 288

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:      865

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku:                    865

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných

pre voľby do obecného zastupiteľstva:                  858

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť:                        9

Počet zvolených poslancov:                                       9

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných

pre voľby starostu obce:                                         855

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľbu starostu:  

1)      Rastislav Grich                                   588 hlasov

2)      Mgr. Tomáš Pristáč                            259 hlasov

3)      František Sakmár                                  8 hlasov

 

Za poslancov do obecného zastupiteľstva boli zvolení:

1)       Mgr. Pavol Chmeliar                           455 hlasov

2)       Rastislav Grich                                   413 hlasov

3)      MUDr. Jaroslav Fedorko                      412 hlasov

4)       PhDr. Ľubomír Štupák                        315 hlasov

5)       Martin Žoldák                                     309 hlasov

6)      Jozef Diňa                                            288 hlasov

7)      Peter Vančo                                         286 hlasov

8)       Ján Solecký                                        260 hlasov

9)      Ján Fröhlich                                        257 hlasov

______________________________________________

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov:

1)       Ing. Lukáš Faber                               251 hlasov

2)       Mgr. Lukáš Maček                             250 hlasov

3)       Ing. Štefan Kyšela                            249 hlasov

4)       JUDr. František Paralič                     242 hlasov

5)       Mgr. Ján Pivovarník                          239 hlasov

6)       Ing. Peter Kušlita                             233 hlasov

7)       Róbert Rybovič                                 230 hlasov

8)      Ján Huba                                           219 hlasov

9)       Ing. Kamil Kyšeľa, Phd.                  200 hlasov

10)     Martin Repka                                    196 hlasov

11)     Bc. Peter Rindoš                               194 hlasov

12)     PaedDr. Marek Ševčík                      186 hlasov

13)     Vlastimil Štupák                                178 hlasov

14)     Miroslav Kyšeľa                                 170 hlasov

15)     Ing. Milan Štupák                              144 hlasov

16)    Darina Štupáková                              123 hlasov

17)    Andrej Krafčík                                     107 hlasov

18)    Ľuboš Furtkevič                                    28 hlasov

K stiahnutiu