Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Počet poslancov


Na volebné obdobie 2018-2022  sa  do obecného zastupiteľstva obce Plavnica volí 9 poslancov.

(na hlasovacom lístku je potrebné zakrúžkovať od 1 do 9 poslancov)

 

Prenosná volebná schránka

Záujemcovia o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky mimo volebnej miestnosti sa môžu nahlásiť na telefónnom čísle 052 42 83 881.

Členovia miestnej volebnej komisie budú nahlásených občanov navštevovať v čase od 14.00 hod.

K stiahnutiu