Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 - VÝSLEDKY

 

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 1 236

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 803

Počet odovzdaných obálok: 803

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 791

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 9

Počet zvolených poslancov: 9

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 793

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľbu starostu: 


1. Rastislav Grich                                         551 hlasov

2. Martin Repka                                              198 hlasov

3. PaedDr. Ján Lazor                                       44 hlasov

 

 Za poslancov boli zvolení: 

1. MUDr. Jaroslav Fedorko                            377 hlasov

2. Mgr. Pavol Chmeliar                                  329 hlasov

3. JUDr. František Paralič                              327 hlasov

4. Ján Fröhlich                                               326 hlasov

5. Ing. Ľubomír Hnat                                      316 hlasov

6. Rastislav Grich                                           313 hlasov

7. Bc. Peter Rindoš                                        296 hlasov

8. PaedDr. Marek Ševčík                               290 hlasov

9. Martin Žoldák                                             258 hlasov

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov: 

1. Ing. Štefan Kyšela                                     249 hlasov

2, Martin Repka                                             212 hlasov

3. Vlastimil Štupák                                         212 hlasov

4. Robert Rybovič                                          183 hlasov

5. Ing. Milan Štupák                                       180 hlasov

6. Jozef Ševčík                                               176 hlasov

7. Ing., Mgr. Božena Fabianová                     167 hlasov

8. Ján Huba                                                    159 hlasov

9. Michal Mlaka                                              158 hlasov

10. Ing. Ján Knapik                                        155 hlasov

11. Milan Pristáč                                             145 hlasov

12. Miroslav Kyšeľa                                        143 hlasov

13. Ing. Kamil Kyšeľa                                     132 hlasov

14. Ján Solecký                                              126 hlasov

15. Andrej Krafčík                                           122 hlasov

16. Eva Fröhlichová                                         98 hlasov

17. Peter Štupák                                              86 hlasov

18, Pavol Rindoš                                              70 hlasov

19. Ľuboš Furtkevič                                          42 hlasov

 

Obec Plavnica - facebook: https://sk-sk.facebook.com/obecplavnica

 

K stiahnutiu