VOĽBY DO NRSR 2016

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 307/2015 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu  5. marca 2016.

Výsledky  hlasovania vo volebnom okrsku č. 1, obec Plavnica, vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky:

 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov:                        1 220

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní                         778

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa §24                      771

Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny               7

Počet platných odovzdaných hlasov                                        748

 

K stiahnutiu