Veselé veľkonočné sviatky!

 

 

Radostné a príjemné prežitie veľkonočných sviatkov v kruhu najbližších

Vám želá

 

Rastislav Grich, starosta obce

a kolektív pracovníkov obecného úradu