Vakcinácia líšok

 

Vážení občania,

v dňoch od 08. októbra 2018 do 21. októbra 2018 bude vykonávaná letecky orálna vakcinácia líšok proti besnote.

Vakcinačné návnady sú čiernohnedej farby, guľatého alebo hranatého tvaru, pevnej konzistencie. Vo vnútri návnady je uložená plastiková tobolka obsahujúca vakcinačnú látku, načervenalej farby, označená nápisom „Pozor – vakcína proti besnote“.

Pre človeka je vakcinačný vírus pri bežnom zaobchádzaní neškodný, nebezpečenstvo predstavuje iba priamy kontakt so sliznicou očí, úst, nosa a pod. Prosíme občanov, hlavne deti, aby sa vakcinačných návnad nedotýkali, nezbierali ich a nevodili do lesa psov. V prípade kontaktu očkovacej látky so sliznicou alebo čerstvým poranením je potrebné vyhľadať lekárske ošetrenie. Pri kontakte  rúk s očkovacou látkou je potrebné ruky dôkladne umyť mydlom, prípadne dezinfikovať dostupným dezinfekčným prostriedkom.

 

           

                                                                             Regionálna veterinárna a potravinová správa

                                                                                                      Stará Ľubovňa

 

K stiahnutiu