V Plavnici vznikla Jednota dôchodcov

 

Jednota dôchodcov na  Slovensku, Základná organizácia  v Plavnici

 

 

                        vznikla dňa 18. januára 2012

 

z podnetu okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku.

 

     Účastníci sa oboznámili s poslaním a Stanovami Jednoty dôchodcov na Slovensku, ktorými sa budú vo svojej činnosti riadiť.

 

Účastníci zakladajúcej schôdze si zvolili členov výboru:

 

Predseda: Eva Fröhlichová

Podpredseda: Mária Jurašovská

Tajomník: Anna Holodňáková

Hospodár: Agnesa Fröhlichová

Člen: Agnesa Vančová

 

Členovia revíznej komisie:

Predseda: Emil Vančo

Člen: Mária Chovancová

Člen: Anna Pristáčová

 

Dôchodcovia, ktorí majú záujem o vstup do tejto organizácie, sa môžu prihlásiť u členov výboru.