Uvítanie detí do života

Vítanie detí do života je významnou udalosťou nielen pre samotných rodičov, rodinných príslušníkov, ale aj pre tých, ktorí sa stali svedkami takejto radostnej udalosti. Dňa 12. 12. 2018 prišli pozvaní rodičia spoločne so svojimi deťmi do Obradnej miestnosti Obecného úradu, aby boli ako noví občania našej obce slávnostne privítaní do života. Starosta obce im srdečne zablahoželal a zároveň poprial veľa šťastia, rodinnej pohody, trpezlivosti a tiež všetko dobré.

Dávam ti báseň do perinky,

dávam ti tento skromný dar.

Šťastie nenosí kominár,

len zázrak drobný, drobulinký.

Dávam ti báseň do perinky,

nech ti je s nami blažene.

Ty si to najkrajšie na žene.

Vitaj človiečik a dobre sa tu cíť!

 

Publikované: 13.12.2018 | Aktualizácia: 14.12.2018 | Zobrazené: 1127